2% pre OZ Fontána pre Zuzanu

Postup pri vypĺňaní tlačív vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% resp. 3% zaplatenej dane

Naše občianske združenie Fontána pre Zuzanu vzniklo pred dvomi rokmi. Spravuje a stará sa o okolie Fontány pre Zuzanu, známej z filmu režiséra Rapoša „Fontána pre Zuzanu“.

Občianske združenie Fontána pre Zuzanu zveľadilo okolie fontány, upravilo jeho okolie trávnatými plochami, novými vysadenými stromami, vynovilo sa športové ihrisko.

Vnútroblok sa stáva oázou oddychu pre matky s deťmi a seniori tu nájdu príjemné posedenie.

Aby sme aj naďalej mohli úspešne plniť naše ciele (skrášľovať a udržiavať vynovené) sme odkázaný na Vašu podporu touto cestou.

 • Zamestnaní, ktorí podávajú daňové priznanie FO „A“ alebo občania, ktorí podávajú daňové priznanie FO „B“ (živnostníci, podnikatelia, …) a majú kladný hospodársky výsledok vypíšu v oddiele VIII (strana 5), identifikáciu nášho OZ Fontána pre Zuzanu (pri FO „A“) alebo v
  oddiele (strana 10) (pri FO „B“)
 • Zamestnaní, ktorým zúčtovanie dane robí zamestnávateľ
  –   Vypýta si potvrdenie o zaplatení dane (nájdete ho nižšie na stiahnutie)
  –   Vyplní „vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% resp. 3% zaplatenej dane
  –   Obidva doklady do 31.03.2017 odovzdá (odošle) na najbližšie pracovisko
  daňového úradu (Radlinského 37, Ševčenkova 32) alebo do 28.03.2017 dá do schránky OZ Fontána pre Zuzanu (Šumavská 532/36, 821 08 Bratislava)
 • Majitelia, spoločníci, konatelia a iné osoby zodpovedné za chod obchodných spoločností ak sú v kladnom hospodárskom výsledku v daňovom priznaní právnických osôb vyplnia v IV. časti ako prijímateľa určí naše OZ Fontána pre Zuzanu.


ÚDAJE O NÁS – PRIJÍMATEĽOVI 2 %:

 • Názov: Občianske združenie Fontána pre Zuzanu
 • Právna forma: občianske združenie
 • IČO: 42358299
 • DIČ: 2024151712
 • Sídlo: Šumavská 532/36, 821 08 Bratislava

Na stiahnutie