Kontakt

Ivan VLK

Pozícia:Predseda Správnej rady
Mobil:00421 902 193 600
Email:ivan.vlk@ozfontana.sk

Michal ZÚBEK

Pozícia:Zástupca predsedu Správnej rady
Mobil: 
Email:michal.zubek@ozfontana.sk

Mgr. Tomáš MIKUŠ

Pozícia:Člen Správnej rady
Mobil: 
Email:tomas.mikus@ozfontana.sk

Ing. Jozef KOVÁČ

Pozícia:Ekonóm
Mobil: 
Email:jozef.kovac@ozfontana.sk

Tatra Banka, a.s.
Hodžovo námesie 3,
850 05 Bratislava 55

Číslo účtu:2928909667/1100
IBAN:SK71 1100 0000 0029 28 90 9667
Dátum vzniku:30.01.2014
IČO:42358299
DIČ:2024151712
Právna forma:občianske združenie
Zapísaná v:Registry Ministerstva vnútra SR, Drieňová 22, číslo spisu – VVS/1-900/90-43102
Ulica:Šumavská 36
PSČ:821 08
Obec:Bratislava – Ružinov