Fontána


Image
Fontána postavená ako filmová kulisa pre slovenský hudobný film natočený podľa románu Eleonóry Gašparovej
„Fontána pre Zuzanu“, do ktorej bola voda vtlačená cisternami.

Základné údaje:

Umiestnenie:
vo dvore ohraničenom obytnými domami na Záhradníckej, Dohnányho, Šumavskej a Kupeckého ulici

Katastrálne územie:
Bratislava – Ružinov

Rok odhalenia:
1985

Autor:
Ing. arch. Miloš Kalina

Technické paramatre:

 • rozmery: Ø 6,25 m, výška 3,5 m
 • materiál: pohľadový betón, nerez

Popis:
Fontána postavená ako filmová kulisa nikdy nebola napojená na inžinierske siete /vodu, kanalizáciu, elektrickú energiu/, voda do fontány bola vtlačená cisternami. Nakoľko bazén fontány bol v  zlom technickom stave /trhliny, povrch betónu zvetralý /, bolo nutné vyhotoviť nový bazén. Architektonické riešenie zachováva pôvodný tvar a rozmer ako aj pôvodné osadenie fontány. Povrch bazéna je vytvorený z pohľadového betónu so zvislými kanelúrami. Horizontálny povrch obruby bazéna je ukončený kamennou doskou s vypuklým povrchom. Uprostred bazéna sa nachádza železobetónový pylón, ktorý pozostáva z troch častí –  spodný driek, kvet, horný driek. Je v tvare lotosového kvetu.

Voda strieka z troch okruhov:

 • prvý okruh z nerezovej rúry ukotvenej na telese bazéna, výstrek vody je cez sústavu dier smerov k stredovému pylieru
 • druhý okruh je umiestnený v hornej nádrži cez  nerezovú rúru v tvare šesťuholníka, výstrek vody je cez sústavu dier smerom od stredového pylónu do spodného bazéna
 • tretí okruh je hlavica pylóna s plastikou /kopulkou/ s výstrekom smerom od stredového pylónu

Súčasťou fontány je technologická šachta s technologickým zariadením s recirkuláciou, filtráciou a úpravou vody.
V roku 2007 fontána prešla rekonštrukciou. Z pôvodnej fontány – kulisy sa zachoval stredový piliér.
Celkové náklady na opravu fontány činili 140 000 €. Náklady na opravu boli financované čiastočne z finančných prostriedkov PAMINGu a čiastočne na obnovu prispeli sponzori.

Sponzori:

 • Projektová dokumentácia – Ing. arch. Juraj Šimek
 • Projektová dokumentácia technologickej časti – BADETECHNIK + S-Lux systém
 • Stavebná časť: SARPO a.s.
 • Reštaurovanie piliera a vyhotovenie plastiky – Mgr. art. Andrej Baník a Mgr. art. Ladislav Chamuti
 • Elektrická prípojka, rozvádzač merania a technológie – BELUX s.r.o.
 • Kanalizačná prípojka – LUKOVAK s.r.o.
 • Technológia – MARINER s.r.o.
 • Prepojenia bazéna so strojovňou, zámočnícke práce – Pavol Martinkovič a Tibor Šomodi
 • Zeleň a úprava okolia – CARNI HERBA

Spustenie fontány:
Fontána bola slávnostne uvedená do prevádzky dňa 27.04.2008 za účasti hlavnej predstaviteľky filmových fontán Evy Vejmělkovej, režiséra Dušana Rapoša a autora hudby Vaša Patejdla