Podporili nás

Podporili sme

Nájdete nás

O nás

Iste každý z nás pozná film Fontána pre Zuzanu. Táto Fontána ako symbol lásky sa nachádza vo dvore ulíc Kupeckého, Záhradníckej, Dohnányho a Šumavskej v bratislavskom Ružinove. Fontána prešla pred niekoľkými rokmi rekonštrukciou, čo nás ako obyvateľov vnútrobloku veľmi potešilo. Okolie fontány, náš dvor, však zostal v pôvodnom stave. Nebol schopný napĺňať svoj pôvodný zámer a to nielen estetický, oddychový, ale aj športový a to kvôli zlému stavu zelene, poškodenému verejnému osvetleniu a staršie detské a športové ihrisko, vybudované pred niekoľkými desaťročiami už nevyhovelo súčasným požiadavkám.

To nás ako obyvateľov vnútrobloku viedlo k založeniu Občianskeho združenia Fontána pre Zuzanu. Združenie vzniklo ako prirodzené vyústenie zámeru vhodného najmä pre nás, obyvateľov, sympatizantoch či tých ktorým záleží na svojom okolí, ktorí sa zišli za účelom vykonávania dobročinnej aktivity súvisiacej s ochranou životného prostredia a zveľaďovania okolia nášho dvora.

Cieľom nášho združenia je:

  • revitalizovať zeleň,
  • zmodernizovať ihrisko,
  • zrekonštruovať chodníky,
  • doplniť chýbajúce lavičky,
  • hlavne riešiť parkovanie v rámci dvora,
  • atď.

Uvedené aktivity nášho združenia sa nám pomaly, za pomoci príspevkov a Grantov z Mestskej časti Bratislava – Ružinov a dobrovoľníkom podarilo z väčšej časti naplniť.

Oznamy

10. júna 2020 Admin 0 Comments

Na neustále sťažnosti obyvateľov Kupeckého 2, 4, 6, ukončilo ku dňu 30.05.2020 občianske združenie Fontána pre Zuzanu nájomnú zmluvu s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy.

Príspevky

Hneď na úvod Vás chcem pochváliť. Pretože 46 rokov som býval na Šumavskej ulici a náš dvor bol pre nás zónou na využitie nášho voľného času. V roku 2012 som sa z tohto vnútrobloku odsťahoval. Teraz, po niekoľkých rokoch, som sem znovu zavítal. Stretol som sa s mojimi vrstovníkmi, prezrel si dvor, oprášil spomienky. Ten starý dvor sa zmenil, ale výrazne k lepšiemu. Vidieť, že ľuďom, ktorí tu bývajú na ňom záleží. Už samotné basketbalové ihrisko, ktoré dostalo nový povrch a ktoré je ohraničené novou sieťou, lavičky ktoré tu chýbali, koše na odpadky či upravená zeleň. Chválim tých, ktorí venovali svoj čas a mali hlavne chuť niečo pre tento priestor urobiť a nakoniec aj urobili.
Eugen Kováčik
Vďaka zakladateľom občianskeho združenia OZ Fontána pre Zuzanu Ivanovi Vlkovi a Michalovi Zúbekovi opäť ožil vnútroblok obytných domov s fontánou pre Zuzanu. Ich snahou a prácou sa zo zanedbaného a smutného dvora stala „oáza“ relaxu a oddychu. Zrekonštruované lavičky, detské ihrisko, basketbalové ihrisko a upravenú zeleň ocenia hlavne mladé rodiny s deťmi, seniori a mládež. Za pozornosť určite stojí aj snaha OZ Fontána pre Zuzanu o regulované parkovanie vo dvore. Ďakujeme im za ich doterajšiu prácu a prajeme im veľa úspechov ich začatej práci. 
POLIS GROUP, s.r.o.
Pracovný tím
Miesto pre mnohých známe iba z filmu vďaka úžasným ľuďom opäť ožilo. Je skvelé vidieť ako sa komunita spojila a stará sa o svoje okolie a zároveň sa tak aj rozvíjajú medziľudské vzťahy. Prajem OZ Fontána pre Zuzanu veľa ďalších úspešných projektov.
Ing. Marianna Šebová 
Hovorkxňa, Miestny úrad Bratislava – Ružinov