Finančné riaditeľstvo SR

Ďakujeme všetkým zamestnancom a firmám za 2%, 3% z daní:

14.06.2019 v sume 1.200,52 €
14.06.2019 v sume 209,30 €
18.06.2019 v sume 9,46 €
21.06.2019 v sume 339,18 €
02.07.2019 v sume 191,07 €
26.07.2019 v sume 204,59 €
30.07.2019 v sume 61,64 €
09.08.2019 v sume 741,24 €
04.10.2019 v sume 372,10 €

Spolu za rok 2019: 3.329,10 €


02.07.2018 v sume 70,84 €
24.07.2018 v sume 94,32 €
27.07.2018 v sume 21,50
31.07.2018 v sume 4,80

Spolu za rok 2018: 191,44 €


09.06.2017 v sume 9,93 €
20.06.2017 v sume 20,87 €
29.06.2017 v sume 33,00 €
04.07.2017 v sume 56,95 €
25.07.2017 v sume 53,51 €
27.07.2017 v sume 19,15 €
28.07.2017 v sume 44,42 €

Spolu za rok 2017: 237,83 €


10.06.2016 v sume 40,63 €
14.06.2016 v sume 48,97 €
24.06.2016 v sume 40,54 €
28.06.2016 v sume 48,90 €
18.07.2016 v sume 133,57 €
29.07.2016 v sume 72,36 €
29.11.2016 v sume 47,37 €

Spolu za rok 2016: 432,34 €