Písali o nás

OZ Fontána pre Zuzanu sa 18 mesiacov snažilo o prenájom vnútrobloku. Už štyri roky ho zveľaďujú v prospech obyvateľov, seniorov i matky s deťmi. Na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva mali šťastie. Vzhľadom na nízku účasť poslanci prerokovali len zopár bodov, vnútroblok Šumavská-Dohnányho-Záhradnícka-Kupeckého bol medzi nimi.

„Pre mladých sme zrekonštruovali flormalov/hokejbalové ihrisko, vyrástli tu nové stromy, živý plot, pekné plochy zelene, sú tu preliezky pre deti aj altánok pre rodičov. Podarilo sa nám nadchnúť obyvateľov,“ hovorí Ivan Vlk, predseda OZ Fontána pre Zuzanu a spomína na začiatky združenia, ktoré vzniklo, pretože ho trápila chronická ľahostajnosť ľudí voči svojmu okoliu. Aj vďaka jeho úsiliu sa vnútroblok stal oázou, kam chodia relaxovať nielen miestni.

Poslanci na snahu obyvateľov reflektovali, prenajali im vnútroblok za symbolické jedno euro s tým, že prevezmú práce, ktoré doteraz obstarával podnik verejno-prospešných služieb ako starostlivosť o zeleň, kosenie, starostlivosť o čistotu pri kontejneroch…

Aby sa priestor stal definitívne priateľský k ľudom, zostáva už „iba“ doriešiť absurdnú dopravnú situáciu, keď dopravné značky navádzajú autá zo Záhradníckej rovno do vnútrobloku. Hoci v ňom je veľmi obmedzený priestor aj pre autá rezidentov a končí sa slepou ulicou. Napriek tomu je tu taká premávka, že deti z blízkej škôlky sa tu hrajú len na zasieťovaním ihrisku.

Článok sa nachádza na 18 strane Bratislavských novín

Neúnosnú, priam absurdnú dopravnú situáciu, zažívajú denne obyvatelia vnútrobloku, ktorý preslávil film Fontána pre Zuzanu. Dopravné značky navádzajú autá zo Záhradníckej rovno do ich dvora. Ich príbeh hovorí nielen o tom, ako veľmi potrebuje Bratislava funkčnú parkovaciu politiku, ale aj o tom, ako pomaly, ak vôbec, riešia mestské úrady „malé problémy“ bežných ľudí.

Ivan Vlk je jedným z obyvateľov vnútrobloku obklopeného ulicami Šumavská, Dohnányho, Záhradnícka a Kupeckého. Pred štyrmi rokmi sa rozhodol prebrať svojich susedov z chronickej ľahostajnosti voči svojmu okoliu. Ich vnútroblok chátral rovnako ako tie vedľajšie, ktoré sú dnes vybetónované a slúžia ako parkoviská. Ivan Vlk bol však presvedčený, že to isté si okolie legendárnej fontány pre Zuzanu, na ktorú sa chodili pozerať ľudia z celého Slovenska, nezaslúži. Začal aktivizovať susedov. Podľa vlastných slov sa ich snažil prebudiť zo spánku socializmu, počas ktorého si zvykli, že za nich vždy niekto rozhodol a utápali sa v pocite, že oni sami aj tak nič nezmôžu.

Zdevastovaný, neudržiavaný dvor, kde sa okolo kontajnerov povaľovali smeti, začali spoločne meniť. „Čoskoro som zistil, že ako jednotlivec mám limity, a tak sme v roku 2014 založili Občianske združenie Fontána pre Zuzanu,“ spomína Ivan Vlk. „Získali sme niekoľko grantov z miestneho úradu a postupne sme do vnútrobloku osadili lavičky, odpadkové koše, upravili kontajnerové stojisko, ponatierali sme detské preliezky, športové ihrisko dostalo nový povrch a sieť, obyvatelia sa začali starať o zeleň. Na brigády prichádzalo čoraz viac susedov. Dvor ožil a tešili sa z toho seniori, ktorí si sem chodia posedieť, mamičky na materskej, aj deti z blízkej škôlky.“ Ivan Vlk ukázal ľuďom, že si svoje životné prostredie dokážu zlepšiť aj sami.

Keď sa vnútroblok začal plniť ľuďmi, ako čoraz vypuklejší problém sa začali ukazovať autá, ktoré sa v tomto obmedzenom priestore končiacom slepou ulicou pokúšali zaparkovať. Keď na jeseň 2012 otvorili nákupný dom Centrál, situácia sa ešte zhoršila.

Zo Záhradníckej si cez Kupeckého skracovali cestu k centru alebo sa v blízkych uličkách snažili zaparkovať. Komplikovaná tu bola dopravná situácia už počas výstavby, keďže vtedy zjednosmernili viaceré ulice, ale ľudia dúfali, že je to len dočasné. Nebolo. Autá začali do ich dvora vchádzať ešte častejšie.

Hovorí sa, že zúfalí ľudia robia zúfalé činy. A tak aj obyvatelia vnútrobloku, kde je fontána pre Zuzanu, jedného dňa osadili pri vstupe do dvora oznam, že tam majú povolený vjazd len vozidlá s povolením OZ Fontána pre Zuzanu. Urobili a rozdali si rezidenčné karty. Jednoducho si svojpomocne začali riešiť rezidenčné parkovanie.

Niekoľko mesiacov mali pokoj, lenže potom sa úrady prebrali a keďže značku sa im zlegalizovať nepodarilo, pod hrozbou pokuty ju museli zvesiť. Petícia, v ktorej mesto žiadajú o prenájom vnútrobloku, sa ukazovala ako nevyhnutnosť. Podpísali ju viac ako dve tretiny vlastníkov bytov. V akom je dnes štádiu? Odpoveď ešte nedostali. Od marca 2017 leží na magistráte, zodpovední sa ňou nezaoberali.

Namiesto toho sa v marci 2017 zmenila na Kupeckého ulici doprava. Bolo zmenené smerovanie cesty opačne, pričom tri za sebou nasledujúce ulice – Miletičova, Dohnányho a Kupeckého sú jednosmerné v rovnakom smere! A nastalo peklo. Autá zo Záhradníckej odbočia na Kupeckého, pretože je to povolené, po 10 metroch však zistia, že vošli do jednosmernej ulice, jediná šípka ich naviguje rovno do vnútrobloku k fontáne pre Zuzanu. Hoci je na začiatku vjazdu značka slepej ulice, máloktoré rozbehnuté auto to odradí. Boli sme sa tam pozrieť osobne a neprešla minúta, aby sa ne­jaký vodič nepokúsil vojsť do vnútrobloku. Keď ho obišiel celý, na jeho konci sa kvôli iným zaparkovaným autám komplikovane otáčal, a keďže je tam aj zničená cesta, nejeden si odrel podvozok. A pri spiatočnej ceste narážal na autá, ktoré sem vošli rovnako ako on. „Toto je neúnosný stav. Písali sme kvôli nemu aj na magistrát a žiadali zmenu,“ hovorí Ivan Vlk. Odpoveď im prišla v máji 2017. „K zjednosmerneniu Kupeckého sme pristúpili z dôvodu zlepšenia dopravnej situácie na komunikačnej sieti v kontaktnom území polyfunkčného areálu Centrál hlavne v popoludňajších hodinách. Takéto riešenie vyplynulo zo záverov pracovného rokovania, na ktorom boli prítomní zástupcovia odborných útvarov magistrátu a Krajského dopravného inšpektorátu. So zmenou organizácie dopravy súhlasila aj mestská časť Bratislava-Ružinov. Značenie je postačujúce a nerešpektovanie značiek svedčí o nedisciplinovanosti vodičov.“

Tento postoj však obyvateľov vnútrobloku nemôže uspokojiť. V prostredí, ktoré zveľadili, aby tu miestni aj návštevníci mohli oddychovať, je taká premávka, že deti z blízkej škôlky sa hrajú len na zasieťovanom ihrisku, aby nevbehli pod auto.
Jednosmerka však spôsobila aj to, že keď si uviaznuté autá všimnú, že Šumavská ulica, po ktorej už môžu ísť, je vzdialená sotva tridsať metrov, vrhnú sa do protismeru alebo si cestu skracujú cez prejazd ku garážam. „Na konci garážového parkoviska niekto pravidelne vytrháva kolíky, pretože autá sa tu cez chodník rýchlo dostanú na Šumavskú, Jelačičovu a Žellovu. Vyhnú sa obchádz­ke a skrátia si cestu mimo jednosmerky. Lenže to je nebezpečné!“ vysvetľuje Ivan Vlk a podáva mi žiadosť, ktorú im poslala materská škôlka. Okrem neustáleho pohybu áut vo vnútrobloku opisujú situáciu na chodníku pri garážach. „Vieme odhadnúť situáciu pri prechode cez cestu, ale pri garážach na Kupeckého nás niekedy na chodníku prekvapí vychádzajúce auto. Keďže je to za rohom, a na chodníku auto nepredpokladáme, už sme tu zažili niekoľko kolízií.“

Obyvatelia v zastúpení OZ Fontána pre Zuzanu vedia, čo by pomohlo. „Keby nám mesto, ktoré je majiteľom pozemku, dalo vnútroblok do prenájmu podobne, ako to urobili na Blumentálskej alebo Pri starej prachárni,“ hovorí Ivan Vlk. „Lenže žiadosť leží na magistráte, problém si oddelenia prehadzujú, až sa človek zamyslí nad tým, že keď si nevedia rady s takýmto malým problémom obyvateľov, ako dokážu riešiť tie veľké.“

Pritom prenájom nechcú zadarmo. „Už sme si vybavili na magistráte, že sa môžeme starať o zeleň. To povolenie sme získali hneď, to problém nebol. Sme ochotní zabezpečiť aj celú údržbu vnútrobloku, od zelene, cez kosenie orezávanie, poriadok na ulici, sme ochotní si na to kúpiť aj techniku a finančne odbremeniť mesto, hoci presnú sumu za údržbu nepoznáme, nevedia nám ju vyčísliť.“

Obyvateľom je jasné, že vo vnútrobloku by ani po získaní prenájmu nedokázali zaparkovať všetci. Veď v 230 bytoch tu žije 700 ľudí. Rátajú s tým, že raz zaparkuje jeden, inokedy druhý. „Ale nebudú tu už parkovať napríklad zamestnanci neďalekej leteckej spoločnosti a iných organizácií, ktorí tu nechávajú svoje autá aj týždeň,“ tvrdí Ivan Vlk.

„OZ Fontána pre Zuzanu požiadalo o nájom pozemku registra „C“ parc. č. 10497/11 k. ú. Nivy, za účelom starostlivosti a jeho zveľadenia vrátane údržby zelene a trávnatých plôch, čistoty a poriadku v okolí Fontány pre Zuzanu, osadenia lavičiek a smetných košov a umiestnenia informačnej tabule. Predmetná žiadosť je v procese prípravy nájomnej zmluvy, ktorá bude potom predložená do mestského zastupiteľstva,“ informovala nás hovorkyňa magistrátu Zuzana Onufer.

Zdroj

Kúsok od Centrálu sa nachádza dvor obklopený ulicami Šumavská, Dohnányho, Záhradnícka a Kupeckého. V jeho strede sa nachádza tzv. Fontána pre Zuzanu, ktorá zohrala kľúčovú úlohu aj v rovnomennom filme. Nedávno sa objavili úvahy, že vjazd do dvora by sa prehradil rampou, čo niektorí obyvatelia ocenili, kým iným to prekáža. Preto poslali do našej redakcie otvorený list reagujúci na petíciu občianskeho združenia Fontána pre Zuzanu. To sa snaží dostať blok do prenájmu.

Text otvoreného listu:

Okamžite sa objavili otázky: Prečo rampa a nie brána? Prináša úžitok rampa pre všetkých? Je vyčleňovanie priestoru len pre skupiny? Kam môže viesť členenie celku na jednotlivé sektory? Spájajú ploty ľudí? Možno je rampa chvályhodným opatrením pre  vlastníkov bytov v tomto komplexe, ale problém majú obyvatelia bývajúci v jej blízkosti. Každé vstupujúce a vystupujúce auto musí pred rampou zastať a tým spôsobuje zvýšený hluk a plyny. Nakoľko rampa bude pred oknami domu Záhradnícka 75 len 3 až 4 m. Obmedzuje svojim umiestnením pohodu bývania obyvateľom vchodu 75 minimálne na nižších podlažiach. OZ Fontána pre Zuzanu svojimi aktivitami prispieva k zveľadeniu nášho bloku, ale obmedzenie vstupu na verejný priestor a vytvorenie novej parkovacej politiky vo dvore presahuje rámec zákonov a pravidiel mesta Bratislavy a mestskej časti Ružinov. Ale čo ak aj ostatní obyvatelia Ružinova  či zvyšku mesta začnú takto zmýšľať?

Počet miest na parkovanie vo vnútri dvora  je max.50 parkovacích miest,  pričom celkový počet bytov je okolo 220. Ak by aj len 50 percent ich majiteľov bolo aj vlastníkom auta, tak akým kľúčom sa bude vyberať, kto bude na daných miestach parkovať? Z hľadiska logiky združenia OZ Fontána pre Zuzanu budú môcť parkovať len členovia združenia OZ Fontány, ale podľa všetkého sa aj tak nepomestia.

Nakoľko bývam v časti, v ktorej sa má umiestniť rampa, v nočných a skorých ranných hodinách bude obťažovanie hlukom výrazne zvýšené oproti pôvodnému stavu, ktorý je dnes. Hluk zo zastavovania a rozbiehania bude ešte viac narúšať pokojné užívanie, ktoré už teraz je znepríjemňované vjazdom áut z OLO v utorok, štvrtok a sobota o 6 ráno. Bytový dom Záhradnícka je stále viac a viac ohrozovaný nadmerným hlukom z frekventovanej ulice Záhradníckej – miestnej komunikácie II. triedy.

Doteraz realizovaný spôsob označením značkami, považujem za vhodný a jeho dodržiavanie nech iniciatívnejšie kontrolujú mestskí policajti resp. tí, ktorí navrhujú rampu pri vstupe do priestorov medzi domami, aby týmto zamedzili vstupu nepovolaných áut. Hluk začína byť jedným z najväčších problémom pre obyvateľov tohto mesta, čo si ešte mnohí neuvedomujeme, ale jeho zvyšovanie neprispieva k pohode a zdraviu nás všetkých.

Verím, že sa nájde vhodný a spravodlivý spôsob pre užívanie parkovacích miest, no nie na úkor obmedzenia práv ani jediného vlastníka bytov v tomto bloku.

Ing. Andrej Sember, Záhradnícka 75

Zdroj

favicon-310

Nevedia, ako ďalej. Obyvatelia ružinovského vnútrobloku, ktorý preslávil film Fontána pre Zuzanu, každý deň znášajú neúnosnú dopravnú situáciu.

Na ulici je značka, ktorá šoférov navádza, aby parkovali na uliciach pred ich bytmi. Vytláčajú tak miesta pôvodným majiteľom. Zničený záhon, špina, bordel či zdevastovaný asfalt sú len kvapkou v mori. Podnet obyvateľov leží na stole magistrátu už rok, no odvtedy sa nič nedeje.

Vnútroblok medzi ulicami Šumavská, Dohnányho, Záhradnícka a Kupeckého preslávil kultový film Fontána pre Zuzanu. Dnes je areál zdevastovaný, cesty sú plné výtlkov. Susedia založili OZ Fontána pre Zuzanu a prostredie začali zveľaďovať. Trápia ich však autá zaparkované pod oknami ich bytov. Na parkovanie do dvora a k fontáne v slepej uličke totiž navádza dopravná značka zo Záhradníckej ulice.

Cesty na Dohnányho, Kupeckého a Šumavskú sú v správe Ružinova, ktorý môže navrhnúť zmenu dopravného značenia. ,,Úprava organizácie dopravy na Kupeckého ulici bola vykonaná v roku 2017 na podnet mesta z dôvodu odľahčenia okolitých ulíc po dostavbe NC Centrál,“ povedala Marianna Šebová, hovorkyňa Ružinova s tým, že osadené dopravné značenie bolo odsúhlasené.

Chcú sa starať

Občianske združenie si chce priestor prenajať. „Oslovil som magistrát za účelom prenajatia vnútrobloku v roku 2017, ale doteraz sa nevyjadrili,“uviedol člen OZ Fontána pre Zuzanu Ivan Vlk (75). „Občianske združenie požiadalo mesto o nájom pozemku za účelom starostlivosti a jeho zveľadenia v okolí Fontány pre Zuzanu, osadenia lavičiek a smetných košov a umiestnenia informačnej tabule,“ informovala hovorkyňa magistrátu Zuzana Onufer a dodala: „Žiadosť je v procese prípravy nájomnej zmluvy, ktorá bude predložená na schválenie do mestského zastupiteľstva.” Hovorkyňa Ružinova Marianna Šebová prisľúbila, že mestská časť osloví mesto a dopravný inšpektorát ohľadom možnosti zmeny dopravného značenia.

Čo chcú občania
  • Riešiť parkovanie
  • Revitalizovať zeleň
  • Zmodernizovať ihrisko
  • Zrekonštruovať chodníky
  • Doplniť chýbajúce lavičky

 

Zdroj