Písali o nás

OZ Fontána pre Zuzanu sa 18 mesiacov snažilo o prenájom vnútrobloku. Už štyri roky ho zveľaďujú v prospech obyvateľov, seniorov i matky s deťmi. Na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva mali šťastie. Vzhľadom na nízku účasť poslanci prerokovali len zopár bodov, vnútroblok Šumavská-Dohnányho-Záhradnícka-Kupeckého bol medzi nimi.

„Pre mladých sme zrekonštruovali flormalov/hokejbalové ihrisko, vyrástli tu nové stromy, živý plot, pekné plochy zelene, sú tu preliezky pre deti aj altánok pre rodičov. Podarilo sa nám nadchnúť obyvateľov,“ hovorí Ivan Vlk, predseda OZ Fontána pre Zuzanu a spomína na začiatky združenia, ktoré vzniklo, pretože ho trápila chronická ľahostajnosť ľudí voči svojmu okoliu. Aj vďaka jeho úsiliu sa vnútroblok stal oázou, kam chodia relaxovať nielen miestni.

Poslanci na snahu obyvateľov reflektovali, prenajali im vnútroblok za symbolické jedno euro s tým, že prevezmú práce, ktoré doteraz obstarával podnik verejno-prospešných služieb ako starostlivosť o zeleň, kosenie, starostlivosť o čistotu pri kontejneroch…

Aby sa priestor stal definitívne priateľský k ľudom, zostáva už „iba“ doriešiť absurdnú dopravnú situáciu, keď dopravné značky navádzajú autá zo Záhradníckej rovno do vnútrobloku. Hoci v ňom je veľmi obmedzený priestor aj pre autá rezidentov a končí sa slepou ulicou. Napriek tomu je tu taká premávka, že deti z blízkej škôlky sa tu hrajú len na zasieťovaním ihrisku.

Článok sa nachádza na 18 strane Bratislavských novín

favicon-310