Doprastav, a.s.

Ďakujeme za finančný príspevok v sume:

Zmluva o reklame a propagácii č. 0120/18/Z016 zo dňa 08.06.2018 so sumou 500 €