OZ šťastná škôlka/HAPPY-TIME

Ďakujeme za finančné príspevky v sumách:

25.04.2018 so sumou 250 €
20.04.2018 so sumou 20 €