TRANSPETROL, a.s.

Ďakujeme za finančné príspevky v sumách:

Darovacia zmluva č. 4771514/2018 zo dňa 24.05.2018 so sumou 1.000 €
Darovacia zmluva č. 4771394/2017 zo dňa 04.04.2017 so sumou 500 €