Nový Ružinov s.r.o.

Ďakujeme za finančný príspevok v sume:

Darovacia zmluva zo dňa 22.02.2019 so sumou 2.500 €