POLIS GROUP s.r.o.

Ďakujeme firme POLIS GROUP s.r.o. za finančné príspevky:

30.11.2015 so sumou 100 €
11.07.2014 so sumou 150 €