Súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany

Podporili sme súťaž mladých záchranárov za pomoci našich sponzorov:
TRANSPETROL, a.s. v celkovej sume:
Rok 2017: 500 €, Rok 2018: 1.000 €

Slovnaft, a.s. v celkovej sume:
Rok 2018: 2.000 €

Doprastav, a.s. v celkovej sume:
Rok 2018: 500 €

Mestská časť Bratislava – Petržalka v celkovej sume:
Rok 2017: 500 €