SLOVNAFT, a.s.

Ďakujeme za finančný príspevok v sume:

Darovacia zmluva č. 0731324/00CRZ zo dňa 29.05.2018 so sumou 2.000 €