Mestská časť Bratislava-Ružinov

Grant s názvom “Ochrana a tvorba životného prostredia, rozvoj komunitného života
s č. 8/2016-SK v sume 3.030 €PROJEKT

Grant s názvom “Prebuďme športového ducha Fontány lásky”
s č. 30/2015-SK v sume 4.000 €PROJEKT

Grant s názvom “Život naživo pri Fontáne pre Zuzanu
s č. 60/2014-SK v sume 5.000 €PROJEKT


Ďakujeme starostovi Mestskej časti Bratislava-Ružinov p. JUDr. Ing. Dušanovi Pekárovi za finančnú podporu so sumou 150 €.