Mestská časť Bratislava-Petržálka

Ďakujeme za finančné príspevky v sumách:

Zmluva o poskytnutí dotácie zo dňa 26.04.2017 so sumou 500 €