Nezávislosť n.f.

Ďakujeme za finančné príspevky v sumách:

30.09.2015 so sumou 300 €
13.08.2014 so sumou 200 €