Mestská polícia

Okrsková stanica Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy – Ružinov
Listová ulica č. 4, Bratislava
Zriaďovateľ: Hlavné mesto SR Bratislavy
Web: www.msp.bratislava.sk

Nepretržitá 24-hodinová služba je hliadkami zabezpečovaná prostredníctvom operačného strediska na telefónnom čísle +421 2 482 010 91 alebo prostredníctvom čísla skráteného volania 159.